4844028754132992
Switch bot智能套裝 1【1個智能管家+2個智能開關制】 🔎🔎好多人會覺得安裝智能家居產品連裝工會好昂貴,又怕複雜唔識用,最後都無將家居智能化。其實可以係好簡單! ⭐誠意推介【Switch Bot智能家居DIY】用最低成本既價錢,簡單DIY安裝,就可輕鬆簡易創做自己的智能家居,話咁易就可用手機遠程控制到家中電器如燈制、冷氣機、電視機、風扇和抽濕機等等。 ⭐【Switch Product #: m2k-Switch bot智能套裝 1【1個智能管家+2個智能開關制】 2023-08-11 Regular price: $HKD$780.0 Available from: M2K 智能電子產品In stock